Η επισκόπηση της περιπρωκτικής χώρας είναι μία πολύ σημαντική εξέταση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος ενός ολοκληρωμένου πρωκτολογικού ελέγχου. Η συγκεκριμένη εξέταση επιλέγεται σε περιπτώσεις όπου ο ασθενής εκδηλώνει συμπτώματα στον πρωκτό ή την περιπρωκτική περιοχή. Η μεγάλη αξία της έγκειται στο γεγονός ότι προσφέρει τη δυνατότητα στο γιατρό να διαγνώσει και να αξιολογήσει ποικίλες πρωκτολογικές παθήσεις δίνοντας την κατευθυντήρια γραμμή για τα επόμενα βήματα.

Επισκόπηση Περιπρωκτικής Χώρας: Ποιος είναι ο σκοπός της εξέτασης;

Η επισκόπηση περιπρωκτικής χώρας πραγματοποιείται με σκοπό την οπτική εκτίμηση στην περιπρωκτική περιοχή (γύρω από τον πρωκτό), το πρωκτικό όριο και, σε ορισμένες περιπτώσεις, σε ένα μέρος του πρωκτικού σωλήνα. Με αυτόν τον τρόπο ο εξειδικευμένος ιατρός είναι σε θέση να εντοπίσει κλινικές βλάβες που τον βοηθούν στη διαφοροδιαγνωστική αξιολόγηση ή να διαπιστώσει την ύπαρξη συγκεκριμένων παθήσεων θέτοντας την τελική διάγνωση.

Πότε κάποιος πρέπει να υποβληθεί σε επισκόπηση περιπρωκτικής χώρας;

Σε επισκόπηση περιπρωκτικής χώρας πρέπει να υποβάλλονται άνθρωποι που εμφανίζουν ένα ή περισσότερα από τα εξής συμπτώματα:

 • Φαγούρα στον πρωκτό
 • Πόνο στον πρωκτό
 • Αίμα στα κόπρανα
 • Εκκρίσεις υδαρούς ή βλεννώδους υγρού από τον πρωκτό
 • Ύπαρξη όγκου στην περιοχή του πρωκτού
 • Αίσθηση ότι υπάρχει μία ξένη μάζα στον πρωκτό
 • Χρόνια δυσκοιλιότητα ή διάρροια
 • Ακράτεια κοπράνων
 • Αίσθηση (ψευδής) ότι δεν ολοκληρώνεται η κένωση
 • Αλλαγές στις συνήθεις εντερικές λειτουργίες
 • Διαφορετικό σχήμα, σύσταση ή χρώμα των κοπράνων
 • Πρήξιμο στη βουβωνική περιοχή
 • Πόνος ή δυσφορία κατά τη σεξουαλική πράξη

Επισκόπηση Περιπρωκτικής Χώρας – Διαδικασία

Η επισκόπηση της περιπρωκτικής χώρας πρέπει πάντα να διενεργείται από εξειδικευμένο πρωκτολόγο έτσι ώστε να εξασφαλισθεί μία σωστή και έγκυρη διαδικασία. Πριν την έναρξη της εξέτασης ο γιατρός λαμβάνει το ιατρικό ιστορικό του ασθενούς με σκοπό να κατανοήσει πλήρως τα συμπτώματα που παρατηρούνται, καθώς και τυχόν παράγοντες που μπορεί να συντελούν στην εμφάνιση της πάθησης.
Ο γιατρός έπειτα θα ενημερώσει τον ασθενή σχετικά με τη διαδικασία της εξέτασης και τη διαγνωστική της αξία, ενώ θα ζητήσει τη συναίνεσή του. Ένας αδιαπραγμάτευτος κανόνας όσον αφορά στην εκτέλεση της συγκεκριμένης εξέτασης είναι να μη θίγεται με οποιονδήποτε τρόπο η αξιοπρέπεια του ασθενούς, από την έναρξη μέχρι και την ολοκλήρωσή της.

Η εξέταση πραγματοποιείται με τη χρήση του κατάλληλου φωτισμού και ο ασθενής παραμένει ξαπλωμένος στο πλάι στο ειδικό εξεταστικό κρεβάτι καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Για την επισκόπηση ενός τμήματος του πρωκτικού σωλήνα είναι απαραίτητη η δημιουργία απόστασης (απαγωγή) ανάμεσα στους δύο γλουτούς. Σε κάθε φάση της εξέτασης, ο γιατρός κρατάει ενήμερο τον ασθενή σχετικά με την πορεία της διαδικασίας.

Η επισκόπηση της περιπρωκτικής χώρας συνήθως ακολουθείται από τη δακτυλική εξέταση του πρωκτού και του ορθού και την πρωκτοσκόπηση υψηλής ευκρίνειας. Για την ολοκλήρωση του πρωκτολογικού ελέγχου με απώτερο σκοπό την έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία νόσων που συνδέονται με πρωκτολογικές παθήσεις, το Test Pap Πρωκτού αποτελεί συχνά την κατάλληλη εξέταση.

Επισκόπηση Περιπρωκτικής Χώρας – Ποιες πρωκτολογικές παθήσεις μπορούν να διαγνωστούν;

Οι πρωκτολογικές παθήσεις που μπορούν να διαγνωστούν, είτε με την επισκόπηση περιπρωκτικής χώρας μεμονωμένα είτε μέσα από ολοκληρωμένο πρωκτολογικό έλεγχο, περιλαμβάνουν:

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της επισκόπησης περιπρωκτικής χώρας;

Η επισκόπηση περιπρωκτικής χώρας θέτει την έναρξη μίας πλήρους πρωκτολογικής εξέτασης ενώ προσφέρει σημαντικές πληροφορίες οι οποίες δίνουν την κατάλληλη κατεύθυνση για τη διαγνωστική διαδικασία. Μερικά από τα πλεονεκτήματα της εξέτασης αφορούν στα παρακάτω:

 • Πραγματοποιείται στο χώρο του ιατρείου
 • Είναι απλή και ασφαλής διαδικασία
 • Δεν απαιτείται κάποια προετοιμασία από τη μεριά του ασθενούς πέρα από τη βασική καθαριότητα της περιοχής
 • Δεν προκαλεί πόνο ή αιμορραγία
 • Η διαδικασία διαρκεί περίπου 2 λεπτά
 • Έχει χαμηλό κόστος
 • Δεν απαιτείται κάποιου είδους αναισθησία
 • Μηδενική πιθανότητα επιπλοκών

Επικοινωνία Επικοινωνία